Voorouders.net
Hét STARTPUNT voor stamboomonderzoek in Nederland
Nieuws Stap voor stap Forum Help Links Zoeken Mijn voorouders

Nieuws

 • Voorouders.net houdt voor u het belangrijkste stamboomnieuws bij.

Forum

 • Hier kunt u uw genealogische
  vragen stellen en in contact
  komen met collega-genealogen.

Internet Gids

Stamboomzoeker.nl

Voorouders.net

 • De Internet Gids bevat duizenden links naar genealogische websites, handig gerangschikt op categorie én provincie of gemeente.
 • Stamboomzoeker.nl is een genealogische zoekmachine waarmee u naar personen kunt zoeken in duizenden stambomen verspreid op internet.
 • Natuurlijk kunt u ook zoeken in binnen de informatie die op Voorouders.net te vinden is.

Mijn.voorouders.net

 • Op Mijn.voorouders.net kunt u GRATIS uw eigen stamboom publiceren. U kijgt dan een eigen subdomein (bv. uwnaam.voorouders.net) en houdt alle controle over uw gegevens en over wie uw stamboom mag zien.
Home » Statistieken

Statistieken

Statistieken Vaakst voorkomende familienamen Vaakst voorkomende plaatsnamen

Personen: 13937

Gezinnen: 5977

Totaal aantal verschillende familienamen: 2692

Gebeurtenissen: 53852

Vroegste geboorte: Fedde Jaspers , Boornbergum 1638

Aantekeningen: 1106

Multimedia: 1

Bronnen: 5809

Bronverwijzingen: 26437

Bewaarplaatsen: 0

Gebruikers: 1

Opmerkingen: 0

Laatst gewijzigd: 28 december 2019 15:54

 1. Schurer (368)
 2. de Vries (365)
 3. Haagsma (298)
 4. de Jong (295)
 5. Veenstra (294)
 6. Tigchelaar (234)
 7. van Houten (204)
 8. de Haan (194)
 9. de Boer (178)
 10. Kuipers (167)
 11. Monkel (156)
 12. Draaisma (153)
 13. van der Zee (149)
 14. Dijkstra (132)
 15. van Driesten (130)
 16. Brouwer (129)
 17. Visser (125)
 18. Blom (123)
 19. Bontekoe (122)
 20. Haven (118)
 21. Kempes (110)
 22. Schaafsma (105)
 23. Klaver (102)
 24. Hemminga (100)
 25. Bakker (95)
 26. Veldman (94)
 27. Yntema (93)
 28. Zalmstra (85)
 29. Stoelinga (82)
 30. Sikkes (80)
 31. Monkelbaan (80)
 32. Konst (77)
 33. Tinga (77)
 34. Hoekstra (74)
 35. Haasdijk (71)
 36. Spoelstra (69)
 37. Postma (68)
 38. Tichelaar (63)
 39. Feitsma (61)
 40. Bouma (59)
 41. van der Veen (58)
 42. de Way (57)
 43. Nagelhout (57)
 44. Driesten (54)
 45. van Dijk (52)
 46. Bergsma (51)
 47. van der Meer (48)
 48. van der Wal (46)
 49. de Groot (45)
 50. Hornstra (44)
 51. van Vugt (43)
 52. Boersma (40)
 53. Ferwerda (39)
 54. Bosma (38)
 55. Wiersma (37)
 56. van der Werf (36)
 57. van der Meulen (36)
 58. Faber (35)
 59. Woudstra (34)
 60. Veltman (34)
 61. Negenman (33)
 62. Huisman (32)
 63. Kooistra (32)
 64. Wielinga (32)
 65. Jongstra (31)
 66. Zijlstra (31)
 67. Feenstra (28)
 68. Bos (28)
 69. Terpstra (28)
 70. Sikkens (27)
 71. van der Woude (27)
 72. Boonstra (26)
 73. Drijsten (26)
 74. Coldeweyer (25)
 75. Rypkema (25)
 76. Coulbaut (24)
 77. Jager (24)
 78. Hubee (23)
 79. van der Heide (23)
 80. van Driessen (23)
 81. Bijlsma (21)
 82. Kramer (21)
 83. Mulder (20)
 84. Hylkema (20)
 85. Koopmans (20)
 86. de Waaij (20)
 87. Tuinstra (20)
 88. de Waay (19)
 89. Douma (19)
 90. Westra (19)
 91. Bruinsma (18)
 92. de Wit (18)
 93. Elzinga (18)
 94. Versteeg (18)
 95. Koning (18)
 96. Meyer (17)
 97. Jansen (17)
 98. Haarsma (17)
 99. Hofstra (17)
 100. Vogelzang (16)
 1. Sneek (2418)
 2. Leeuwarden (1456)
 3. Bolsward (1239)
 4. Gaasterland (1021)
 5. Harlingen (905)
 6. Opsterland (692)
 7. Tietjerksteradeel (668)
 8. Wymbritseradeel (658)
 9. Amsterdam (616)
 10. Workum (504)
 11. Smallingerland (467)
 12. Ooststellingwerf (396)
 13. Franeker (395)
 14. Utingeradeel (394)
 15. Groningen (385)
 16. Dokkum (376)
 17. Wonseradeel (367)
 18. Haskerland (359)
 19. Hemelumer Oldeferd (347)
 20. Doniawerstal (336)
 21. Schoterland (329)
 22. Drachten (321)
 23. Mirns en Bakhuizen (314)
 24. Achtkarspelen (298)
 25. Joure (257)
 26. Bergum (237)
 27. Heerenveen (231)
 28. Sloten (218)
 29. Balk (201)
 30. Leeuwarderadeel (193)
 31. Velsen (193)
 32. Rauwerderhem (192)
 33. IJlst (191)
 34. Oldeboorn (188)
 35. Rotterdam (181)
 36. 's-Gravenhage (176)
 37. Utrecht (175)
 38. Oudega (166)
 39. Kollumerland (165)
 40. AEngwirden (163)
 41. Dantumadeel (160)
 42. Bakhuizen (156)
 43. Makkum (156)
 44. Weststellingwerf (152)
 45. Makkinga (150)
 46. Lemsterland (149)
 47. Baarderadeel (144)
 48. Hommerts (137)
 49. Idaarderadeel (124)
 50. Franekeradeel (118)
 51. Beetsterzwaag (117)
 52. Zwolle (116)
 53. Kampen (115)
 54. Elburg (109)
 55. Haarlem (108)
 56. Lemmer (104)
 57. Menaldumadeel (103)
 58. Boornbergum (101)
 59. Leiden (101)
 60. Stavoren (98)
 61. Zaandam (98)
 62. Midlum (96)
 63. Heeg (93)
 64. Steenwijk (85)
 65. Nijega (84)
 66. Woudsend (83)
 67. Surhuisterveen (81)
 68. Oudemirdum (80)
 69. Harich (78)
 70. Rottevalle (77)
 71. Suameer (77)
 72. Lippenhuizen (76)
 73. Exmorra (76)
 74. Grouw (76)
 75. Koudum (76)
 76. Arnhem (75)
 77. Wyckel (74)
 78. Oostermeer (74)
 79. Barradeel (72)
 80. Terwispel (70)
 81. Veenwouden (69)
 82. Ede (67)
 83. Opeinde (67)
 84. Oudwoude (67)
 85. Garijp (67)
 86. Hennaarderadeel (66)
 87. Hemelum (66)
 88. Ureterp (66)
 89. Akkrum (62)
 90. Zutphen (61)
 91. Langezwaag (60)
 92. Den Helder (59)
 93. Gorredijk (59)
 94. Hindeloopen (58)
 95. Beets (58)
 96. St Nicolaasga (57)
 97. Nijehaske (57)
 98. Westdongeradeel (56)
 99. Terhorne (55)
 100. Siegerswoude (53)
Powered by Family Tree PHP 1.3 © 2009-2011 Gerrit Veldman